LỊCH SỰ KIỆN

Sắp xếp:
 • 15/09/2021
 • 17:12, GMT +7

PLATFORM MODELS

 • VVC Space - 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 • 23/09/2021
 • 17:00, GMT +7

BUSINESS MODEL CANVAS

 • VVC Space - 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
 • 13/09/2021
 • 17:11, GMT +7

NETWORK & PLATFORM ECONOMY

 • 03/11/2019
 • 23:43, GMT +7

Digital Future Of Work

 • VVC Space - 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội